Giới thiệu 2017-08-10T08:51:21+00:00
Law 8

Đông A Solutions giúp chuyển hoá tổ chức và tăng cường năng lực của các doanh nghiệp nội địa đầu ngành nhằm sẵn sàng hơn cho những giai đoạn tiếp theo.

Đông A Solutions phân tích hiện trạng, thiết kế giải pháp tổng thể, điều phối dự án và trực tiếp/gián tiếp tư vấn, đào tạo và kết nối đầu tư để hiện thực hoá mục tiêu của khách hàng.

Sứ mệnh

Tiết kiệm chi phí đến thành công – cho doanh nghiệp và nhân tài đất Việt!

Với niềm tin, thời gian, cơ hội và nỗ lực, chúng ta sẽ đạt được thành công. Nếu có thêm đối tác phù hợp, chúng ta sẽ thành công với ít lãng phí hơn. Đông A Solutions mong muốn trở thành đối tác tin cậy mang lại giải pháp phát triển cho doanh nghiệp với chi phí thấp nhất.

Download Profile

Our team