Liên hệ 2017-08-10T08:29:24+00:00

Đông A Solutions giúp chuyển hoá tổ chức và tăng cường năng lực của các doanh nghiệp nội địa đầu ngành nhằm sẵn sàng hơn cho những giai đoạn tiếp theo.

Đông A Solutions phân tích hiện trạng, thiết kế giải pháp tổng thể, điều phối dự án và trực tiếp/gián tiếp tư vấn, đào tạo và kết nối đầu tư để hiện thực hoá mục tiêu của khách hàng.

   contact@donga.solutions
   P8, 25Bis Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, TPHCM
  (+84-28) 6273 7810