Chưa sẵn sàng cho giai đoạn phát triển cao hơn 2017-07-25T16:33:38+00:00

Các doanh nghiệp thành công, nhất là các doanh nghiệp dẫn đầu, ít nhất là của một ngành hay tại một địa bàn nào đó, thường gặp một vấn đề khá thú vị: có rất nhiều cơ hội để phát triển, nhưng luôn bị kéo trì xuống vì hệ thống không theo kịp các cơ hội và chiến lược.

Gặp những trường hợp như vậy, rất cần đánh giá lại hệ thống, có những nhìn nhận thẳng thắn và dũng cảm về thực trạng, để có cam kết thay đổi hướng đến tương lai. Những trường hợp các doanh nghiệp dẫn đầu sau một thời gian chựng lại sẽ bị qua mặt là rất thường gặp không chỉ ở Việt Nam mà còn ở hầu hết các thị trường mới nổi.