Hiệu quả kinh doanh thấp 2017-07-25T16:27:40+00:00

Sau thời gian xây dựng ban đầu, thường các doanh nghiệp sẽ dần đi vào ổn định và có được hiệu quả kinh doanh tương đối tốt. Tuy vậy, cùng với sự tăng trưởng của quy mô và sự cạnh tranh của các đối thủ, hiệu quả của doanh nghiệp sẽ dần suy giảm.

Để bảo đảm được hiệu quả kinh doanh ổn định, bên cạnh việc tìm kiếm địa bàn – sản phẩm – dịch vụ với dư địa phát triển tốt hơn, doanh nghiệp cũng sẽ cần định kỳ tư duy lại các vấn đề của mình. Trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược phát triển và tinh chỉnh hệ thống quản trị cho phù hợp hơn.