Nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động 2017-07-25T16:36:59+00:00

Bên cạnh sự cần thiết của một chiến lược đúng đắn và một cơ cấu tổ chức tối ưu, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp còn chịu sự tác động mạnh mẽ của động lực làm việc của đội ngũ.

Để chủ động hơn trong việc tạo dựng hiệu quả, cần thiết có một hệ thống đo lường đánh giá hiệu quả công việc và có các biện pháp tác động phù hợp. Hệ thống này phải vừa khoa học –  vừa đơn giản, vừa chặt chẽ – vừa nhân văn, vừa tiếp thu được thành tựu quản trị của các doanh nghiệp trên thế giới nhưng lại vừa phải sát với đặc thù của doanh nghiệp.

Gắn kết với thu nhập – đãi ngộ của đội ngũ là cần thiết để có được mức độ tác động mạnh. Tuy vậy, nếu làm không khéo sẽ dễ bị phản tác dụng.