Tăng cường năng lực cạnh tranh 2017-07-25T16:43:37+00:00

Bên cạnh động lực làm việc, để duy trì được hiệu quả trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, tổ chức còn cần thường xuyên nâng cao năng lực của hệ thống. Năng lực ấy có thể đến từ việc tiếp thu những thành tựu công nghệ mới từ bên ngoài. Nhưng năng lực ấy cũng có thể đến từ việc nhân sự đội ngũ được nâng lượng và chất đến mức tạo ra được một hiệu ứng tổng hoà vượt trội.

Trong gói giải pháp này, các chuyên gia sẽ tiến hành khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng năng lực doanh nghiệp và đội ngũ so với tiêu chuẩn hoặc mong đợi và xây dựng các hệ thống và chính sách để giúp doanh nghiệp chủ động trong việc từng bước kiến tạo các năng lực cần thiết.