Tối ưu hoá mô hình kinh doanh & cơ cấu tổ chức 2017-07-25T16:36:21+00:00

Trong nghệ thuật quản trị hiện đại, thiết kế sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm là một xu hướng rất được quan tâm. Trên cơ sở phân tích phân khúc khách hàng tiềm năng, thiết kế giá trị chào bán, chuỗi hoạt động cần thiết để tạo dựng nên các giá trị ấy cùng sự tham gia cụ thể của các vai trò khác nhau trong tổ chức, mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp sẽ được tối ưu hoá để bảo đảm cùng lúc hai điều: (a) đủ chức năng, và (b) tinh gọn nhất có thể.

Vì những thay đổi này sẽ tác động rất nhiều đến nội bộ doanh nghiệp nên buộc phải sử dụng chuyên gia bên ngoài để bảo đảm mức độ tổng thể và tính khách quan của kết quả.